ارتباط با ما

اتحاديه

به نام خداوند بخشنده بزرگ ،

ياور حق ، خداوند ايثار و انصاف

اتحاديه صنف خدمات رايانه و ماشينهاي اداري شيراز تشكلي غيرانتفاعي با اين باور كه قداست اصناف مستلزم دارا بودن قدرت بالاي علمي و آشنايي با تكنولو‍ژي مدرن البته در كنار ايمان و اعتقاد به آرمان ها و بمنظور ايجاد نظم و تحكيم مباني و اصول صنفي در چارچوب قانون نظام صنفي مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي در اسفند ماه سال 1381 تشكيل گرديد.

اتحاديه صنف با تعداد 5 كميسون تخصصي زيرمجموعه شامل : كميسيون رسيدگي به شكايات – كميسيون فني – كميسيون حل اختلاف – كميسيون بازرسي و كميسيون آموزش و با بهره گيري از افراد خبره ساماندهي اين صنف را عهده دار مي باشد.

 

روزهای برگزاری جلسات اتحادیه

جلسات هیأت مدیره سه شنبه ها ساعت 13

جلسات کمیسیون بازرسی سه شنبه ها ساعت 12

جلسات کمیسیون رسیدگی به شکایات و کمیسیون فنی سه شنبه ها ساعت 14

جلسات کمیسیون حل اختلاف چهار شنبه ها ساعت 12

جلسات شورای سازش دو شنبه ها ساعت 12

 

ارسال پیام به اتحادیه

اطلاعات تماس

فروشندگان لوازم پزشکی، طبی و ورزشی شیراز

شیراز، خیابان قصرالدشت ابتدای خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی روبروی بیمه آسیا

شماره تماس: 071-32335858

شماره تماس: 071-32332711

پست الکترونیکی

info@tajhizatpezeshkishiraz.ir