اشخاص حقیقی

       اشخاص حقیقی مرحله اول -          ثبت درخواست پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری -          ادامه مطلب ←
مباشرت

       مباشرت دلایل نیاز به مباشر عدم حضور دائمی دارنده پروانه کسب در محل نداشتن صلاحیت فنی دارنده پروانه کسب مرحله اول      -          ادامه مطلب ←تمدید پروانه کسب

       تمدید پروانه کسب مرحله اول -          ثبت درخواست تمدید پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری -          ادامه مطلب ←اشخاص حقوقی

      اشخاص حقوقی مرحله اول -          ثبت درخواست پروانه کسب در سایت www.iranianasnaf.ir و دریافت کد رهگیری -          ادامه مطلب ←